-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

П/008/Ч-76 

Чехи в България - история и типология на една цивилизаторска роля  : Ч. 1 - /  Състав. Величко Тодоров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995 . - 20 см . -  (Голяма чешка библиотека ; 3)

   Изд. на Бохемия клуб. - Офс. изд.

   Ч. 3 . - 1999 . - 151 с., 4 л. : портр., ил.

   Сб. статии посветени на проф. д-р Зденек Урбан. 300 тир.

   ISBN 954-07-1314-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20706

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 2 -

П/33/К 77 

Коландър, Дейвид

   Основи на икономиката : [Учебник за ВУЗ] : Т. 1 - / Дейвид Коландър ; Адапт. Андрю Кенингъм ; Прев. от англ. Ангел А. Димитров и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999 . - 29 см

   Ориг. загл. Macroeconomics / David S. Colander. - Офс. изд. - Други прев. : М. И. Димитрова, Я. Ив. Мантаркова, М. В. Върбанова.

   Т. 1. Макроикономика . - 1999 . - 444 с.: с табл., диагр.

   1 065 тир. Терминол. речник

   ISBN 954-07-1195-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20647

- 3 -

П/33/Т 96 

Търоу, Лестър

   Бъдещето на капитализма : Как днешните икон. сили оформят утрешния ден / Лестър Търоу ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Весела Люцканова, 2000 ([София] : Петекстон) . - 560 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The future of capitalism / Lester C. Thurow. - Офс. изд. - 1 000 тир. - Азб. показалец Цена : 10 лв.

   ISBN 954-8453-45-2 

  

Сист. No: 20641

- 4 -

П/338/И 95 

История на националното и световното стопанство  / Димитър Саздов Георгиев и др ; Отг. ред., [предг.] Димитър Саздов Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Стопанство, 2005 . - 512 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт. : А. Л. Пантев, В. С. Кацаркова, Ив. И. Стоянов, Л. Й. Спасов, И. Л. Петкова, Н. П. Неделчев, Вл. Т. Мигев, Н. А. Колев, Сн. Л. Апостолова, Евг. В. Костов, Р. В. Иванов, Б. П. Байков, Л. Д. Велева, М. Ст. Маринова, М. Б. Друмева, М. П. Димитров, П. Д. Пенчев. Офс. изд. - 1 000 тир. Библиогр. с. 499-506 ; Рез. на рус. , англ. ез . Изд. на УНСС.

   ISBN 954-494-502-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20640

Образование. Педагогика

- 5 -

П/372.8/К 53 

Кименов, Георги Петров и др.

   Биология : За VI кл. на СОУ / Георги Кименов, Стефан Драганов, Антония Бояджиева . - София : Анубис, 1999 (София : ПК Д. Благоев ООД) . - 120 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Авт. не са отбелязани на кор. - Офс. изд. - 5 065 тир. Терминол. речник Цена : 6,50 лв.

   ISBN 954-426-197-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20642

Математика. Естествени науки - нови книги

Медицина

- 6 -

П/616/Р 78 

Розънфелд, Изадор

   Домашен лекар : [Ръководство] / Изадор Розънфелд ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова, Ели Жак Леви . - София : Абагар Холдинг, 1993 . - 339 с. : с табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Symptoms / Isadore Rosenfeld Цена : 55 лв.

   ISBN 954-584-038-2 

 корица 

Сист. No: 20644

Приложни науки. Техника. Управление

Селско стопанство

Изкуства

- 7 -

П/792(092)/А 64 

Анастасов, Никола Стоянов

   Истории с усмивки : Автобиография, записана и обработена от Ирина Канушева / Никола Анастасов ; [Худ. Кремена Петрова]  . - София : Слънце, 2016 ([София] : Инвестпрес) . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худ. отбел. на гърба на предзагл. с. Съдържа и: По-важни роли в театъра и По-важни филмови роли.

   ISBN 978-954-742-230-8 : 12,99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20665

Спорт

Езикознание

Литературознание

- 8 -

П/820/899.09/Т 64 

Тодоров, Величко Светославов

   И свой своя (не) позна... : Етюди по слав. имагинистика : Ч. 1 - / Величко Тодоров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Бохемия клуб, 1996 . - 20 см . -  (Голяма чешка библиотека ; 1. 1998)

   Офс. изд.

   Ч. 3 . - 1998 . - 161 с.

   Съдържа и Образни светове - световни образи : Кратък пътеводител в имагинистиката / Елке Менерт ; Прев. от нем. Жанет Илиева ; [Послесл. Юрий Илин]. - Ориг. загл. Bilderwelten - Weltbilder. - Библиогр. с. 126-154. 300 тир.

   ISBN 954-07-1251-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20707

Художествена литература

Чужда художествена литература

- 9 -

П/820/У 26 

Удхаус, Пелъм Гренвил

   Неподражаемият Джийвс : [Роман] / П. Г. Удхаус ; Прев. от англ. Жечка Георгиева . - София : Колибри, 1994 . - 240 с. ; 20 см . -  (Colibri)

   Ориг. загл. The Inimitable Jeeves / P. G. Wodehaus. Без сведение за цена

 корица 

Сист. No: 20645

- 10 -

П/820/У 26 

Удхаус, Пелъм Гренвил

   Скрито - покрито : [Роман] / П. Г. Удхаус ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - София : Ера, 2000 ([София : Инвестпрес]) . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Money for nothing / P. J. Wodehouse. - Офс. изд. - 4 000 тир. Цена : 4. 40 лв.

 корица 

Сист. No: 20643

- 11 -

П/820/А 91 

Арчър, Джефри

   Хрониките на Клифтън : [Роман] : Т. 1 - / Джефри Арчър ; [прев. Венцислав Божилов]  . - София : Бард, 2012 - (Хасково : Полиграфюг) . - 20 см

   Ориг. загл.: The Clifton chronicles / Jeffrey Archer. Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   Т. 7. Той бе човек . - 2016 -  ([София] : Алианс принт) . - 477 с.

   Ориг. загл. This Was A Man / Jeffrey Archer.

   ISBN 978-954-655-719-3 

 корица 

Сист. No: 20649

- 12 -

ЧЕ/820/899=20/C 67 

Coelho, Paulo

   By the river Piedra i sat down and wept / Paulo Coelho ; transl. from the Portug. by Alan R. Clarke . - London : Harper, 2005 . - 192 p. ; 18 cm . -  (The International Bestseller)

   

   ISBN 978-0-00-721471-6 

 корица 

Сист. No: 20735

- 13 -

ЧЕ/820/899=20/C 67 

Coelho, Paulo

   Brida / Paulo Coelho ; transl. from the Portug. by Margaret Jull Costa . - London : Harper, 2008 . - 271 p. ; 18 cm . -  (The International Bestseller)

   Съдържа и Биогр. бел.

   ISBN 978-0-00-727446-8 

 корица 

Сист. No: 20734

- 14 -

ЧЕ/820/899=20/C 67 

Coelho, Paulo

   Aleph / Paulo Coelho ; transl. from the Portug. by Margaret Jull Costa . - London : Harper, 2011 . - 300 p. ; 18 cm . -  (The International Bestseller)

   

   ISBN 978-0-00-743583-8 

 корица 

Сист. No: 20733

Романтична проза

- 15 -

П/820(73)/У 13 

Уайзбъргър, Лорън

   Отмъщението носи Прада : Дяволът се завръща : [роман, продълж. на Дяволът носи Прада] / Лорън Уайзбъргър ; [прев. Деница Райкова]  . - София : Intense, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев") . - 407 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Revenge wears Prada / Lauren Weisberger Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-196-4 : 16 лв. 

 корица 

Сист. No: 20666

- 16 -

П/891.6/Р 27 

Райли, Лусинда

   Лавандуловата градина : [роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2014 ([София] : Бетпринт) . - 460 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: The light behind the window / Lucinda Riley.

   ISBN 978-954-398-347-6 : 15.99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20668

- 17 -

П/891.6/Р 27 

Райли, Лусинда, 1971-

   Орхидеената къща : [роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2014 ([София] : Бетпринт) . - 548 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Hothouse flower / Lucinda Riley.

   ISBN 978-954-398-383-4 : 15.99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20655

- 18 -

П/820(73)/Д 51 

Джефрис, Сабрина, 1958-

   Завръщането на негодника : [Роман] / Сабрина Джефрис ; [прев. Мариана Христова]  . - София : Kalpazanov, 2015 ([София] : [Инвестпрес]) . - 320 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: When the rogue returns / Sabrina Jeffries Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. Кн. е от поредицата Хората на херцога

   ISBN 978-954-17-0300-7 : 14 лв. 

 корица 

Сист. No: 20690

- 19 -

П/891.6/Р 27 

Райли, Лусинда

   Момичето на скалата : [роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2015 ([София] : Монт) . - 444 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: The girl on the cliff.

   ISBN 978-954-398-408-4 : 15.99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20667

- 20 -

П/820/Б 31 

Бегшоу, Луиз

   Игри на властта : [Роман] / Луиз Бегшоу ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт) . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Career game / Louise Mensch. Възприетата форма на името на Валентина Атанасова-Арнаудова е Валентина Стоянова Атанасова.

   ISBN 978-954-26-1557-6 : 15.95 лв. 

 корица 

Сист. No: 20648

- 21 -

П/820/П 22 

Паркър, Уна-Мери

   Съдбата на рода Феърберн : [Роман] / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловди : Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт) . - 248 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   Ориг. загл. The Fairbairn Fortunes / Una-Mary Parker.

   ISBN 978-954-26-1645-0 : 13,95 лв. 

 корица 

Сист. No: 20650

- 22 -

П/820(73)-31/С 55 

Спаркс, Никълъс

   Винаги двамата : [роман] / Никълъс Спаркс ; [прев. Емилия Карастойчева]  . - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт) . - 471 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Two By Two / Nicholas Sparks. Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-411-6 : 16 лв. 

 корица 

Сист. No: 20652

- 23 -

П/820(73)/С 76 

Стийл, Даниел

   Вълшебна нощ : [роман] / Даниел Стийл ; [прев. Елена Чизмарова]  . - София : Бард, 2016 ([София] : Алианс принт) . - 286 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи)

   Ориг. загл. Magic / Danielle Steel. Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-724-7 : 16,99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20653

Криминални романи. Трилъри

- 24 -

П/820(73)/Г 84 

Гришам, Джон, 1955-

   Теодор Буун: Активист : [роман] / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2013 (В. Търново : Алагар) . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Theodore Boone: The Activist / John Grisham.

   ISBN 978-954-769-332-6 : 14 лв. 

 корица 

Сист. No: 20654

- 25 -

П/820(73)/Б 78 

Браун, Сандра

   Ужилване : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2016 . - 368 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и съдба)

   Ориг. загл. Sting / Sandra Brown.

   ISBN 978-619-165-060-6 : 16 лв. 

 корица 

Сист. No: 20651

- 26 -

П/820(94)/С 48 

Снийкстра, Анна

   Чуждо лице : Роман / Анна Снийкстра ; Прев. от англ. Мирела Стефанова . - София : Ергон, 2016 . - 312 с. ; 20 см . -  (Art Plus)

   Only Daughter / Anna Snoekstra.

   ISBN 978-619-165-056-9 

 корица 

Сист. No: 20692

- 27 -

П/820(73)/К 84 

Конъли, Майкъл, 1956-

   От погрешната страна на раздялата : [роман] / Майкъл Конъли ; [прев. Венцислав Божилов]  . - София : Бард, 2017 . - 380 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The Wrong Side Of Goodbye / Michael Connelly. Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

   ISBN 978-954-655-732-2 : 15,99 лв. 

 корица 

Сист. No: 20662

- 28 -

ЧЕ/820/899=40/R 43 

Rendell, Ruth, 1930-2015

   Tu Accoucheras dans la douleur : Une enquete de L'inspecteur Wexford / Ruth Rendell ; roman trad. de l'angl. par Aline Weill . - [Paris] : Deux Terres, 2009 . - 416 p. ; 18 cm . -  (Une enquete de l'inspecteur Wexford ; 31960. Le Livre de Poche)

   

   ISBN 978-2-253-12732-1 

 корица 

Сист. No: 20722

Исторически романи

- 29 -

ЧЕ/820/899=40/A 28 

Aillon, Jean d',1948-

   La guerre des amoureuses : Roman / Jean d' Aillon . - Paris : Librairie generale francaise, impr., 2010 . - 1 vol. (637 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm . -  (Le livre de poche : policier ; 32044)

   

   ISBN 978-2-253-12857-1 

 корица 

Сист. No: 20723

Съвременна българска проза

- 30 -

П/886.7/Н 72 

Николаев, Николай Стефанов, 1940-

   Аз, клоунът / Николай Николаев . - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев") . - 111, [48] с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см . -  (Мелпомена)

   

   ISBN 978-954-09-0991-2 : 15 лв. 

  

Сист. No: 20663

Детска литература. Литература за тийнейджъри. Учебна литература

Детска художествена литература

- 31 -

Д2/830-93/Р 38 

Распе, Рудолф Ерих

   Приключенията на барон Мюнхаузен : [Разкази за деца] / Рудолф Ерих Распе ; Преразк. Ангел Каралийчев ; Ил. Гюстав Доре . - София : Пан, 2011 . - 139 с. : с ил. ; 20 см . -  (Вечните детски романи ; 5)

   1. изд. 1933 на изд. Хемус. Съдържа и За книгата и автора. Офс. изд.

   ISBN 954-657-153-9 : 3,90 лв 

 корица 

Сист. No: 20639

- 32 -

Д2/820-93/Б 45 

Бисет, Доналд

   43 небивалици : [Приказки] / Доналд Бисет ; [прев. Вера Георгиева Стоименова]  ; [Худож. Борис Николов Стоилов]  . - Пловдив : Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 127 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо : Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. Collection of short stories / Donald Bisset. - Имената на прев. и худ. отпеч. на гърба на загл. с. - Офс. изд. - 1. изд. 1971 на изд. Нар. младеж

   ISBN 954-459-756-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 20638

- 33 -

Д2/820(73)-93/Т 18 

Тажиян, Дженет, 1956-

   Животът ми като таен агент / Дженет Тажиян ; [прев. от англ. Виктория Иванова]  . - София : СофтПрес, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Историите на Дерек ; 1)

   Ориг. загл.: My life as a Book / Janet Tashjian Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-180-8 : 11.99 лв. 

  

Сист. No: 20660

- 34 -

Д2/820(73)-93/Т 18 

Тажиян, Дженет

   Животът ми като екшън герой / Дженет Тажиян ; Худ. Джейк Тажиян ; [прев. от англ. Виктория Иванова]  ; Прев. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2015 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 256 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл.: My life as a stuntboy / Janet Tashjian Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-204-1 : 11.99 лв. 

  

Сист. No: 20661


 Индекс по АВТОРИ

Анастасов, Никола 7 
Анастасов, Никола Стоянов 7 
Апостолова, Снежана Любенова 4 
Арчър, Джефри 11 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 20 
Байков, Байко Петков 4 
Бегшоу, Луиз 20 
Бисет, Доналд 32 
Боженова, Ивайла 11 
Божилов, Венцислав 27 
Бояджиева, Антония 5 
Бояджиева, Антония Истилиян 5 
Браун, Сандра 25 
Велева, Лиляна Димитрова 4 
Георгиев, Димитър Саздов 4 
Георгиева, Жечка 9 
Георгиева, Жечка Димитрова 9 
Гришам, Джон 24 
Джефрис, Сабрина 18 
Димитров, Ангел А. 2 
Димитров, Марко Петков 4 
Доре, Гюстав 31 
Драганов, Стефан 5 
Драганов, Стефан Йорданов 5 
Друмева, Мариана Белева 4 
Иванов, Рашко Върбанов 4 
Иванова, Виктория 33 34 
Канушева, Ирина 7 
Каралийчев, Ангел 31 
Карастойчева, Емилия 22 
Кацаркова, Вера Стефанова 4 
Кенингъм, Андрю 2 
Кименов, Георги 5 
Кименов, Георги Петров 5 
Коелю, Паулу 12 13 14 
Кожухаров, Кънчо 3 
Кожухаров, Кънчо Иванов 3 
Коландър, Дейвид 2 
Колев, Неделчо Ангелов 4 
Конъли, Майкъл 27 
Костов, Евгени Василев 4 
Леви, Ели Жак 6 
Маринова, Маргарита Стефанова 4 
Мигев, Владимир Тихомиров 4 
Неделчев, Неделчо Петров 4 
Николаев, Николай 30 
Николаев, Николай Стефанов 30 
Пантев, Андрей Лазаров 4 
Паркър, Уна-Мери 21 
Пенчев, Пенчо Денчев 4 
Петкова, Илка Любенова 4 
Петрова, Кремена 7 
Прошкова, Весела 10 
Прошкова, Весела Богомилова 10 
Райкова, Деница 15 
Райкова, Диана 25 
Райли, Лусинда 16 17 19 
Распе, Рудолф Ерих 31 
Рендъл, Рут 28 
Розова, Надежда 24 
Розънфелд, Изадор 6 
Сербезова, Стоянка 6 
Снийкстра, Анна 26 
Спаркс, Никълъс 22 
Спасов, Людмил Йорданов 4 
Стефанова, Мирела 26 
Стийл, Даниел 23 
Стоилов, Борис Николов 32 
Стоилова, Пепа 21 
Стоименова, Вера Георгиева 32 
Стоянов, Иван Илиев 4 
Тажиян, Джейк 34 
Тажиян, Дженет 33 34 
Тенекеджиева, Цветелина 16 17 19 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 17 19 
Тодоров, Величко 1 8 
Тодоров, Величко Светославов 8 
Търоу, Лестър 3 
Уайзбъргър, Лорън 15 
Удхаус, П. Г. 9 10 
Удхаус, Пелъм Гренвил 9 10 
Христова, Мариана Тошкова 18 
Чизмарова, Елена 23 
Aillon, Jean d' 29 
Clarke, Alan R. 12 
Coelho, Paulo 12 13 14 
Costa, Margaret Jull 13 14 
Rendell, Ruth 28 
Weill, Aline 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз, клоунът 30 
Биология 5 
Бъдещето на капитализма 3 
Винаги двамата 22 
Вълшебна нощ 23 
Домашен лекар 6 
Животът ми като екшън герой 34 
Животът ми като таен агент 33 
Завръщането на негодника 18 
И свой своя (не) позна... 8 
Игри на властта 20 
Истории с усмивки 7 
История на националното и световното стопанство 4 
Лавандуловата градина 16 
Момичето на скалата 19 
Неподражаемият Джийвс 9 
Орхидеената къща 17 
Основи на икономиката 2 
От погрешната страна на раздялата 27 
Отмъщението носи Прада 15 
Приключенията на барон Мюнхаузен 31 
Скрито - покрито 10 
Съдбата на рода Феърберн 21 
Теодор Буун: Активист 24 
Ужилване 25 
Хрониките на Клифтън 11 
Чехи в България - история и типология на една цивилизаторска роля 1 
Чуждо лице 26 
43 небивалици 32 
Aleph 14 
Brida 13 
By the river Piedra i sat down and wept 12 
La guerre des amoureuses 29 
Tu Accoucheras dans la douleur 28 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австралийска литература - романи 26 
Актьори, български - биографии 7 
Американска литература - романи 15 18 22 23 24 25 27 
Английска литература - романи 9 10 11 20 21 28 
Биология - учебници за средни училища 5 
Болести - диагностика - ръководства 6 
Бразилска литература - романи 12 13 14 
България - стопанство - история - учебници за ВУЗ 4 
Българо-чехословашки литературни връзки 8 
Българо-чешки културни връзки - история 1 
Българска литература - мемоари 30 
Детска литература - приказки 32 
Детска литература - разкази 31 
Детска литература - романи 33 34 
Икономика - теория - учебници за ВУЗ 2 
Ирландска литература - романи 16 17 19 
Капитализъм - икономически проблеми 3 
Литературознание, сравнително 8 
Макроикономика - учебници за ВУЗ 2 
Пазарна икономика 3 
Световно стопанство 3 
Световно стопанство - история - учебници за ВУЗ 4 
Френска литература - романи 29 
Чехи - в България - история 1 
Чехословашко-български литературни връзки 8 
Чешка литература - в България 8 
Чешко-български културни връзки - история 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 26 
автобиографии 7 
американска литература 15 18 22 23 24 25 
английска литература 9 10 11 20 21 28 
бразилска литература 12 13 14 
българска литература 30 
български актьори 7 
детска американска литература 33 34 
детска английска литература 32 
детска немска литература 31 
забавни романи 9 10 
заболявания 6 
икономика 2 3 4 
икономика на България 4 
ирландска литература 16 17 19 
исторически романи 29 
капитализъм 3 
кино 7 
киноактьори 7 
криминални романи 28 
лечение 6 
литература на английски език 12 13 14 
литература на френски език 28 29 
литературна критика 8 
макроикономика 2 
медицина 6 
Никола Анастасов 7 
приказки за деца 32 
романтична проза 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
сатирична проза 10 
световна икономика 4 
спомени 30 
сравнителна литература 8 
стопанска история 4 
съдебни трилъри 24 
театрални дейци 7 
театър 7 
трилъри 25 26 27 
учебници за студенти 2 
учебници по биология 5 
учебници по икономика 2 
френска литература 29 
хумор 9 10 
чешко-български културни връзки 1 
шести клас 5 
6 клас 5 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Анастасов, Никола Стоянов 7 
Коелю, Паулу 13 
Удхаус, П. Г. 9 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ