-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

Философски науки

Психология

- 1 -

ЧЕ/1=20/D 29 

De Bono, Edward, 1933-

   Six thinking hats : Revised and Updated / Edward De Bono . - London : Penguin Books, 1999 . - 178 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-0-141-03305-1 

  

Сист. No: 17330

Религия. Теология

- 2 -

П/22/28/М 95 

Муние, Мишел, 1944-

   Катарското богомилско християнство : Основа на нашите култури, основа на нашата история в светлината на западноевропейските и славянските народни приказки : Ч. 1 - / Мишел Муние ; Прев. от фр. Невяна Керемедчиева ; Науч. ред. Красимир Делчев, Константин Златев . - [София] : Виделина, 2012 . - 21 см

   Ориг. загл.: Le Christianisme bogomile cathare - fondement de nos cultures, fondement de l'historie (a la lumiere des Contes europeens et slaves) / Michel Mounie. - Прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев.: Невяна Константинова-Керемедчиева, възприета форма на името: Невяна Константинова.

   Ч. 2 . - 2012 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-349-081-3 

  

Сист. No: 15512

- 3 -

П/29/П 82 

Прабхупада, Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами

   Нектарът на наставленията /  С ориг. санскр. текст., транслит. на кирил., досл. прев., худ. прев. и комент. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада . - [София] : The Bhaktivedanta Book Trust, 2014 . - 111 с. : 4 л. с цв. ил. ; 19 см

   Ориг. загл. The Nectar of Instruction

   ISBN 978-91-7149-776-5 

  

Сист. No: 17291

Обществени науки

Политика

- 4 -

С/3/С 57 

Спиридонов, Иван Георгиев

   Тематичен речник по Европейска интеграция / Иван Спиридонов . - Свищов : Акад. изд. Д. А. Ценов, 2008 . - 106 с. ; 23 см

   Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. - Офс. изд.

   ISBN 954-23-0236-3 

  

Сист. No: 17277

- 5 -

П/327/С 57 

Спиридонов, Иван Георгиев

   Европейска интеграция / Иван Спиридонов . - Допечатка . - Свищов : Акад. изд. Д. А. Ценов, 2010 . - 275 с. : с табл. ; 24 см

   500 тир.

   ISBN 954-23-0241-Х 

  

Сист. No: 17278

Икономика

- 6 -

П/33/Д 16 

Данаилов, Данаил

   Международни бизнес анализи / Данаил Данаилов . - 2. доп. изд . - София : Люрен, 1999 . - 224 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 17282

- 7 -

П/336/Д 17 

Данаилов, Данаил

   Банковите кредити, депозити, лихви и доходи: политика и практика в България / Данаил Данаилов . - София : Издателски комплекс-УНСС, 2013 . - 44 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-535-3 

  

Сист. No: 17288

- 8 -

П/338/Л 79 

Лозанов, Олег Стойков

   Външноикономически отношения на Република България : Курс лекции / Олег Лозанов . - София : Авангард Прима . - 222 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-323-512-4 

  

Сист. No: 17286

- 9 -

С/33/С 57 

Спиридонов, Иван Георгиев и др.

   Външнотърговски термини / Иван Спиридонов ;  Мариана Божинова . - Допечатка . - Свищов : Акад. изд. Д. А. Ценов, 2008 . - 123 с. ; 24 см

   1. изд. 1999 със загл. Външнотърговски и борсови термини. - Библиогр. с. 123

   ISBN 954-23-044-1 

  

Сист. No: 17281

Престъпност. Мафия. Шпионаж

- 10 -

П/34/П 86 

Престъпна империя  : Възходът на тандема Донев - Павлов : По следите на едно скандално забогатяване . - София : New Media Group, 2012 (Костинброд : Мултипринт) . - 127 с. : с ил. ; 20 см

   Прил. на в. Уикенд.

   ISBN 978-954-340-255-7 

  

Сист. No: 17315

Математика. Естествени науки - нови книги

- 11 -

П/52/Г 94 

Гутберлет, Бернд Ингмар

   Календарът на маите : Истината за най-голямата загадка на една високоразвита цивилизация / Бернд Ингмар Гутберлет ; Прев. от нем. Величка Стефанова . - София : Сиела Софт енд Паблишинг, 2010 . - 240 с. : ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Ориг. загл. Der Maya-Kalender / Bernd Ingmar Gutberlet. - Съдържа и за авт.

   ISBN 978-954-28-0693-6 

  

Сист. No: 17314

Математика и Астрономия

- 12 -

П/51/П 47 

Петров, Серафим Любомиров

   Управление на риска / Серафим Петров . - 3. доп. и прераб. изд . - София : Авангард Прима, 2010 . - 128 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр.: с. 70-71

   ISBN 978-954-323-775-3 

  

Сист. No: 17285

- 13 -

П/51/П 47 

Петров, Серафим Любомиров и др.

   Количествени методи и задачи в управлението / Серафим Петров, Снежана Велева-Стефанова . - София : Авангард Прима, 2011 . - 148 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр.: с.146-147

   ISBN 978-954-323-784-5 

  

Сист. No: 17287

Медицина

Приложни науки. Техника. Управление

Управление, лидерство

- 14 -

П/65/П 91 

Проктър, Боб

   Ти си роден богат / Боб Проктър ; Прев. от англ. Цветана Тодорова Генчева . - София : Бард, 2011 (Хасково : Полиграф юг) . - 176 с. ; 20 см

   Ориг. загл. You Were Born Rich / Bob Proctor.

   ISBN 978-954-655-236-5 

  

Сист. No: 17334

Техника

- 15 -

П/681/Р 83 

Романски, Ради Петров и др.

   Информационни технологии в бизнеса / Ради П. Романски, Ирина Ст. Нонинска . - 2. актуал. изд . - София : Съюз на учените в България, 2010 . - 240 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 249-251.

   ISBN 978-954-397-007-0 

  

Сист. No: 17279

- 16 -

П/621.8/Ц 16 

Цанев, Цанчо Б. и др.

   Електрическа част на роботизирани системи / Цанчо Б. Цанев, Светлана Г. Цветкова . - София : АВС Техника, 2005 . - 237 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-8873-65 

  

Сист. No: 17284

Селско стопанство

Изкуства

Спорт

Езикознание

Литературознание

Художествена литература

Чужда художествена литература

- 17 -

П/886.1/.6/Т 69 

Томич, Анте

   Какво е мъж без мустаци : [Роман] / Анте Томич ; Прев. от хърв. Русанка Ляпова . - София : Алтера, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг) . - 200 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Sto je muskarac bez brkova / Ante Tomic.

   ISBN 978-954-9757-89-7 

  

Сист. No: 17337

Романтична проза

- 18 -

П/820/А 31 

Адлър, Елизабет

   Горещи нощи в Тоскана : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова . - 2. изд . - София : Калпазанов, [2014] . - 319 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. Summer in Tuscany / Elizabeth Adler. - 1 изд. 2004. - Пълното име на прев. е Силвия Вангелова Ненкова.

   ISBN 954-17-0280-6 

  

Сист. No: 17273

- 19 -

П/820/Л 85 

Луис, Сюзън

   Италианска афера : Роман / Сюзън Луис ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - [Пловдив] : Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 352 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   Ориг. загл. The Italian Affair / Susan Lewis.

   ISBN 978-954-26-1308-4 

  

Сист. No: 17270

- 20 -

П/820(73)/С 76 

Стийл, Даниел

   От пръв поглед : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. Анета Макариева-Лесева . - [София] : Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 318 с. ; 20 см . -  (Галерия "Съвременни романи")

   Ориг. загл. First Sight / Danielle Steel.

   ISBN 978-954-655-502-1 

  

Сист. No: 17272

- 21 -

П/820(73)/С 76 

Стийл, Даниел

   Хотел Вандом / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова . - София : Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 286 с. ; 20 см . -  (Галерия "Съвременни романи")

   Ориг. загл. Hottel Vendome / Danielle Steel.

   ISBN 978-954-655-481-9 

  

Сист. No: 17274

Криминални романи. Трилъри

- 22 -

П/820/К 44 

Картър, Крис

   Престъпен ум / Крис Картър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2014 ([София] : Експертпринт) . - 342 с. ; 20 см . -  (Ератрилър)

   Ориг. загл. An Evil Mind / Chris Carter.

   ISBN 978-954-389-307-2 

  

Сист. No: 17336

- 23 -

П/820(73)/К 63 

Кларк, Мери Хигинс

   Под кожата ми : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. Ивайла Божанова . - [София] : Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 302 с. ; 20 см . -  (Галерия "Съвременни романи")

   Ориг. загл. I've Got You Under My Skin / Mary Higgins Clark.

   ISBN 978-954-655-515-1 

  

Сист. No: 17271

- 24 -

П/820(73)/Р 70 

Робъртс, Нора

   Колекционерът : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - [София] : Бард, 2014 . - 557 с. ; 20 см . -  (Галерия "Съвременни романи")

   Ориг. загл. The Collector / Nora Roberts.

   ISBN 978-954-655-506-9 

  

Сист. No: 17275

Фантастика и фентъзи

- 25 -

П/820/Т 66 

Толкин, Джон Роналд Руел

   Разказ за Децата на Хурин / Джон Роналд Руел Толкин ; Прев. Любомир Николов ; Ил. Алън Лий . - София : Бард, 2007 . - 312 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Narn i Chin Hurin / Christopher Tolkien. - Кор. загл. Децата на Хурин.

   ISBN 978-954-585-831-4 

  

Сист. No: 17333

Разкази и новели

- 26 -

П/886.7/М 16 

Майер, Бети

   Загадъчният "Клуб 13" : Разкази / Бети Майер . - София : Кънчев и сие, 2000 ([София] : Звездан) . - 212 с. ; 20 см

   Т. 3. от поредицата Разкази. - Офс. изд. - 300 тир.

   ISBN 954-746-068-4 

  

Сист. No: 17318

Съвременна българска проза

- 27 -

П/886.7/М 16 

Майер, Бети

   Загадъчният "Клуб 13" : Разкази / Бети Майер . - София : Кънчев и сие, 2000 ([София] : Звездан) . - 212 с. ; 20 см

   Т. 3. от поредицата Разкази. - Офс. изд. - 300 тир.

   ISBN 954-746-068-4 

  

Сист. No: 17318

Детска художествена литература

- 28 -

Д2/820/899/З-52 

Зелена книга на приказките  : Майстори на приказката . - София : Пан, 2000 . - 256 с. ; 23 см . -  (Приказна дъга)

   

   ISBN 954-657-334-5 

  

Сист. No: 17312

- 29 -

Д2/886.7-93/П 13 

Павлов, Филип Христов, 1949-

   Хитрушко - Веселушко : Стихове за деца / Филип Павлов . - София : Мултипринт, 2013 . - 84 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-362-130-9 

  

Сист. No: 17292

- 30 -

Д1/886.7-93/Р 14 N 4 

Радичков, Йордан Димитров

   Ние, врабчетата / Йордан Радичков ; С рис. на Йордан Радичков . - [11. изд.] . - Божурище : НИКЕ, 2013 (София : Унив. изд. Св. Климент Охридски) . - 140 с. : с ил. ; 26 см

   1. изд. 1968 на изд. Нар. младеж. - В кн. м.и. грешно е означено София.

   ISBN 978-619-90077-1-6 

  

Сист. No: 17335


 Индекс по АВТОРИ

Адлър, Елизабет 18 
Божанова, Ивайла 23 
Божинова, Мариана 9 
Божинова, Мариана Върбанова 9 
Вангелова, Силвия 18 
Велева-Стефанова, Снежана 13 
Генчева, Цветана Тодорова 14 
Гутберлет, Бернд Ингмар 11 
Данаилов, Данаил 6 7 
Делчев, Красимир 2 
Златев, Константин 2 
Картър, Крис 22 
Керемедчиева, Невяна 2 
Кларк, Мери Хигинс 23 
Кутева, Диана 24 
Кънчев, Любомир 26 27 
Кънчев, Любомир Маринов 26 27 
Лий, Алън 25 
Лозанов, Олег 8 
Лозанов, Олег Стойков 8 
Луис, Сюзън 19 
Ляпова, Русанка 17 
Майер, Бети 26 27 
Макариева-Лесева, Анета 20 
Муние, Мишел 2 
Николов, Любомир 25 
Нонинска, Ирина Ст. 15 
Нонинска, Ирина Станчева 15 
Павлов, Филип 29 
Павлов, Филип Христов 29 
Петров, Серафим 12 13 
Петров, Серафим Любомиров 12 13 
Прабхупада, Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами 3 
Проктър, Боб 14 
Радичков, Йордан 30 
Радичков, Йордан Димитров 30 
Робъртс, Нора 24 
Романски, Ради П. 15 
Романски, Ради Петров 15 
Спиридонов, Иван 4 5 9 
Спиридонов, Иван Георгиев 4 5 9 
Стефанова, Величка 11 
Стийл, Даниел 20 21 
Стойчев, Стамен 24 
Толкин, Джон Роналд Руел 25 
Томич, Анте 17 
Цанев, Цанчо Б. 16 
Цветкова, Светлана Г. 16 
Чернева, Юлия 22 
Чизмарова, Елена 21 
Янева-Китанова, Дафина 19 
De Bono, Edward 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Банковите кредити, депозити, лихви и доходи: политика и практика в България 7 
Външноикономически отношения на Република България 8 
Външнотърговски термини 9 
Горещи нощи в Тоскана 18 
Европейска интеграция 5 
Електрическа част на роботизирани системи 16 
Загадъчният "Клуб 13" 26 27 
Зелена книга на приказките 28 
Информационни технологии в бизнеса 15 
Италианска афера 19 
Какво е мъж без мустаци 17 
Календарът на маите 11 
Катарското богомилско християнство 2 
Колекционерът 24 
Количествени методи и задачи в управлението 13 
Международни бизнес анализи 6 
Нектарът на наставленията 3 
Ние, врабчетата 30 
От пръв поглед 20 
Под кожата ми 23 
Престъпен ум 22 
Престъпна империя 10 
Разказ за Децата на Хурин 25 
Тематичен речник по Европейска интеграция 4 
Ти си роден богат 14 
Управление на риска 12 
Хитрушко - Веселушко 29 
Хотел Вандом 21 
Six thinking hats 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Американска литература - романи 20 21 23 24 
Английска литература - романи 18 19 22 25 
Банково дело - България 7 
Богомилство - религиозни и философски аспекти 2 
България - стопанска политика - учебници за ВУЗ 8 
България - стопанство - учебници за ВУЗ 8 
България и Европейски съюз 5 
Българска литература - разкази и новели 26 27 
Външна търговия - терминология - речници 9 
Детска литература - поезия 29 
Детска литература - приказки 28 
Детска литература - разкази 30 
Донев, Огнян 10 
Европейска общност 5 
Европейска общност - справочници 4 
Европейски съюз 5 
Европейски съюз - справочници 4 
Изпиране на пари - България 10 
Икономическо поведение - популярна литература 14 
Индия - религия 3 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката 15 
Календари 11 
Катари (религия) 2 
Личност - психология - популярна литература 14 
Маи - история и култура 11 
Международни отношения 6 
Мислене - психология 1 
Модели и моделиране - приложение 13 
Павлов, Любомир 10 
Предсказания 11 
Риск - теория 12 
Роботи, промишлени - учебници за ВУЗ 16 
Стопански престъпления - България 10 
Управление и организация - методи на изследване 13 
Успех - популярна литература 14 
Хърватска литература - романи 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 16 
американска литература 20 21 23 24 25 
американска фантастика 25 
английска литература 18 19 22 
банково дело 7 
бизнес анализи 6 
бизнес етикет 14 
бизнес-система 6 
богомили 2 
богомилство 2 
българска литература 26 27 
валутен риск 12 
външна търговия 8 9 
детска българска литература 29 
детска литература 28 30 
европейска история 5 
европейска политика 5 
Европейски съюз 4 5 
експорт 6 
експортна дейност 6 
икономика 7 12 15 
икономика на България 8 
икономическо поведение 14 
индийска религия 3 
интеграция 4 5 
информационни технологии 15 
история 11 
календари 11 
катари 2 
качество 6 
Кинематика 16 
количествени методи 13 
комуникационни технологии 15 
лидерство 14 
литература за деца 30 
литература на английски език 1 
маи 11 
международен бизнес 6 
международна търговия 9 
международни анализи 6 
мислене 1 
пазарен бизнес 6 
пране на пари 10 
предсказания 11 
приказки от цял свят 28 
психология 1 
психология на личността 14 
разкази 26 27 
разкази за деца 30 
реекспорт 6 
риск 12 
роботи 16 
романтична проза 18 19 20 21 
световно стопанство 9 
стопански престъпления 10 
тематични речници 4 
терминологични речници 9 
трилъри 22 23 24 
управление 12 13 14 
успех 14 
учебници за ВУЗ 5 
фантастика 25 
фентъзи 25 
финансов риск 12 
хърватска литература 17 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Донев, Огнян 10 
Павлов, Любомир 10 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ