-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

П/02/Е 96 

Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще  : Доклади от XXIII Национална конвференция на ББИА, София, 6-7 юни, 2013 г. . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2014 . - 134 с. : със сх., табл. ; 28 см

   Изд. на ББИА

   ISBN 978-954-9837-27-8 

  

Сист. No: 17099

Тайни и религиозни общества

Организации, дружества, фондации, издателства

Загадъчни процеси и явления

Философски науки

Езотерична и окултна литература

- 2 -

П/11/14/А 37 

Айслер-Мерц, Кристиане

   Гледане на ръка / Кристиане Айслер-Мерц . - София : СофтПрес, 2009 ([София] : [Фолиарт]) . - 232 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Die Kunst der Handdeutung / Cristiane Eisler-Mertz. - Прев. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-685-828-3 : 8 лв. 

  

Сист. No: 17078

- 3 -

П/141.3/Д 58 

Димков, Петър

   Хигиена и лекуване на душата / Петър Димков . - Доп. и прераб. изд . - [София] : Астрала, 2009 . - 479 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-562-103-6 

  

Сист. No: 17048

- 4 -

П/141.3/Д 95 

Кушнер, Ефим и др.

   Учителят - пророк на шестата раса : Книга за Шестата раса / Ефим Кушнер, Елена Ковачева, Тодор Ялъмов . - София : Новата цивилизация, 2013 ([София] : Вини 1837) . - 162 с. : с ил. ; 20 см . -  (Родово имение)

   

   ISBN 978-954-8365-70-3 

  

Сист. No: 17043

- 5 -

П/11/14/Ш 15 

Шадрин, Алексей Александрович

   Регресивна терапия : Кн. 1 - / Алексей Шадрин ; [Предисл.] Нилс Ван Хоуп ; [Прев. от рус.]  . - [София] : Fenix design, 2008 . - 20 см . -  (Аз вярвам!)

   Без сведение за ориг. загл.

   Кн. 1. Колелото на живота : Пътешествия отвъд предела . - 144 с.

   

   ISBN 978-954-8890-59-5 

  

Сист. No: 17088

Психология

Парапсихология

- 6 -

П/159.9(092)/В 19 

Пророчествата на Ванга  /  [Състав.] Жени Костадинова . - [Ново изд.] . - [София] : Труд, 2006 (София : Д. Благоев) . - 696 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 690

   ISBN 954-528-649-0 

  

Сист. No: 17052

Религия. Теология

- 7 -

П/22/28/Г 14 

Гагаров, протоиерей Ангел Славеев

   Наръчник на православния християнин / протоиерей Ангел Славеев Гагаров, С. Иванов . - София : Без изд., 2012 . - 722 с. : с ил., 6 л. цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 715-717.

  

Сист. No: 17047

- 8 -

П/22/28/М 95 

Муние, Мишел, 1944-

   Катарското богомилско християнство : В светлината на западноевропейските и славянските народни приказки : Ч. 1 - / Мишел Муние ; Прев. от фр. Невяна Керемедчиева ; Науч. ред. Красимир Делчев, Константин Златев . - [София] : Виделина, 2012 . - 21 см

   Ориг. загл.: Le Christianisme bogomile cathare - fondement de nos cultures, fondement de l'historie (a la lumiere des Contes europeens et slaves) / Michel Mounie. - Прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев.: Невяна Константинова-Керемедчиева, възприета форма на името: Невяна Константинова.

   Ч. 1. Основа на нашите култури, основа на нашата история . - 255 с.

   

   ISBN 978-954-349-036-3 

  

Сист. No: 17038

Обществени науки

Социални науки

Политика

Икономика

Юридически науки

Престъпност. Мафия. Шпионаж

Етнография. Фолклор

Обществен живот. Народен бит

Образование. Педагогика

- 9 -

УЛ/37/И 64 

Инева, Виолета

   Учебно помагало по български език и литература за 4 клас на средните общообразователни училища / Виолета Инева ; Под ред. на Анна Михайлова ; Рец. Мария Герджикова . - 2. изд . - София : Скорпио ви, 2003 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-792-005-7 

  

Сист. No: 17069

Математика. Естествени науки - нови книги

Екология

- 10 -

Гр/5/П 88 

Природен парк Рилски манастир  . - [София] : Проект Опазване на биол. разнообразие и икон. растеж II, 2003 ([София : Fatum]) . - 29 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Кор. опис. - Офс. изд. - 3 000 тир.

  

Сист. No: 17089

Математика и Астрономия

- 11 -

П/51/М 60 

Милкоева, Боряна Дачева

   Математика за ХI - ХII клас : Важна за успеха на всички ! ученици, зрелостници и кандидат-студенти / Боряна Дачева Милкоева . - София : Вега 74, 2001 (Ямбол : Светлина) . - 416 с. : с табл., сх., портр. ; 24 см

   Важна за успиха на всички! Ученици, зрелостници и кандидат-студенти

   ISBN 954-90342-5-9 

  

Сист. No: 17139

Физика и химия

Науки за земята

Биологически науки

Медицина

Алтернативна медицина. Народна медицина

- 12 -

П/61(092)/Д 58 

Асенова, Магдалена

   Петър Димков : Откровено / Магдалена Асенова . - София : Изток-Запад ; Виделина, 2010 . - 152 с. : с ил., 4 л. : цв. ил. ; 22 см + 1 CD

   Послания до всички. - Животът и делото на лечителя Петър Димков в цифри и факти.

   ISBN 978-954-321-680-2 (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-8925-54-9 (Виделина)

  

Сист. No: 17044

Здравословно хранене

Приложни науки. Техника. Управление

Управление, лидерство

- 13 -

П/65/Д 52 

Джонсън, Спенсър

   Кой ми взе сиренцето?! : Непостижимо успешен подход към промените в бизнеса и в живота като цяло / Спенсър Джонсън ; Предг. Кенет Бланчард ; Прев. [от англ.] Веселин Лаптев . - София : Класика и стил, 2001 (В. Търново : Абагар) . - 109 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Who moved my cheese? / Spencer Johnson. - Офс. изд. - 1 500 тир. Съдържа и За автора.

   ISBN 954-9964-23-Х 

  

Сист. No: 17063

- 14 -

ЧЕ/6=20/J 74 

Johnson, Spencer

   Who moved my cheese? : An amazing way to deal with change in your work and in your life / Spencer Johnson . - New York : G. P. Putnam’s Sons, 2002 . - 96 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 0-399-14446-3 

  

Сист. No: 17082

Техника

Домакинство. Готварство

Селско стопанство

Отглеждане на растения

Отглеждане на животни

Изкуства

- 15 -

Гр/7/П 79 

Портретът през Българското възраждане  /  Състав. Благовеста Иванова ; [Текст] Благовеста Иванова, Ружа Симеонова . - София : Диос, 2001 ([София : Рал Колобър]) . - 76 с. : с ил. ; 23 см

   Изд. на Нац. худож. галерия. - Офс. изд. - Текст и на англ. ез. - 500 тир. Рез. на англ. ез. ; Именен показалец Каталог по повод изложба организирана в Нац. худож. галерия, дек. 2000 - февр. 2001.

   ISBN 954-8405-42-3 

  

Сист. No: 17090

- 16 -

П/78(092)/В 13 

Щайнер, Рудолф

   Мисията на Рихард Вагнер : Избрани лекции за северно-германската митология, нибелунгите, крал Артур, Зигфрид, Парсифал, Лоенгрин, Летящия холандец, Танхойзер, Тристан и Изолда, изнесени в различни европ. градове / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Нели Спиридонова-Хорински . - Ст. Загора : Антропософ. изд. Д. Даскалов, 2012 (Ст. Загора : 2М) . - 227 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-495-071-2 

  

Сист. No: 17045

Спорт

Езикознание

Литературознание

- 17 -

УЛ/820/899.09/А 87 

Арнаудова, Валентина Наумова

   Западноевропейска литература : Уч. помагало за учениците от ІХ кл. / Валентина Наумова Арнаудова . - София : Анубис, 1998 (София : Образование и наука) . - 192 с. ; 17 см . -  (Малка училищна енциклопедия)

   

   ISBN 954-426-192-3 

  

Сист. No: 17127

- 18 -

П/82.0/П 18 

Панов, Александър Асенов

   Теория на литературата : Осн. понятия : За гимназ. курс / Александър Асенов Панов . - 2. изд . - София : Александър Панов, 2000 (София : Инвестпрес АД) . - 239 с. ; 24 см

   1. изд. 1995. - Офс. изд.

   ISBN 954-01-0722-9 (грешен)

  

Сист. No: 17136

Художествена литература

Чужда художествена литература

- 19 -

П/820(73)/В 83 

Вонегът, Кърт

   Механично пиано : [Роман] / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Боян Николаев . - София : Ера, 1998 (София : Балкан прес) . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Player Piano / Kurt Vonnegut. - Офс. изд. - 1 500 тир.

  

Сист. No: 17064

- 20 -

П/820(73)/Д 52 

Джонсън, Спенсър

   Подаръкът : Дар, който ви прави щастливи и пълноценни както в работата, така и в личния живот / Спенсър Джонсън ; Прев. Веселин Лаптев . - София : Класика и стил, 2004 . - 103 с. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Ориг. загл. The present & : Gift that makes you happy and successful at work and in life / Spencer Johnson.

   ISBN 954-327-003-1 Подв.

  

Сист. No: 17066

- 21 -

П/850/М 79 

Модиняни, Звева Казати

   Невидими белези : Роман / Звева Казати Модиняни ; Прев. Румяна Стефанова Сарайдарова-Първанова . - Пловдив : Хермес, 2001 (Хасково : Полиграфюг) . - 383 с. ; 20 см . -  (Мегаселър ; № 77)

   Ориг. загл. Caterina a modo suo / Sveva Casati Modignani. - Офс. изд.

   ISBN 954-459-865-0 

  

Сист. No: 17137

- 22 -

П/860/П 37 

Перес-Реверте, Артуро

   Морската карта / Артуро Перес-Реверте ; Прев. Светлана Плашокова, Мариана Александрова . - [София] : Еднорог, 2002 ([София : Дракон]) . - 478 с. ; 20 см

   Ориг. загл. La carta esferica / Arturo Perez-Reverte. - Офс. изд. - 1 000 тир.

   ISBN 954-9745-41-4 

  

Сист. No: 17062

- 23 -

П/860/П 37 

Перес-Реверте, Артуро

   Фламандският майстор : Роман / Артуро Перес-Реверте ; Прев. Боряна Ангелова Василева . - София : Еднорог, 2001 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл. La tabla de flandes / Arturo Perez-Revente.

   ISBN 954-9745-26-0 

  

Сист. No: 17074

- 24 -

П/820(73)/П 93 

Пузо, Марио

   Умират глупаците : Роман / Марио Пузо ; Прев. от англ. Веселин Иванов Лаптев . - 2. изд. . - София : Глобус, 1998 . - 528 с. ; 20 см . -  (Колекция Марио Пузо)

   1. изд. 1992 на изд. Атлантис в 2 кн. - Ориг. загл. Fools Die / Mario Puzo. - 4 000 тир.

   ISBN 954-8793-15-6 

  

Сист. No: 17126

- 25 -

П/820(94)/У 30 

Уест, Морис

   Майсторски клас / Морис Уест ; Прев. Петър Лимбов . - София : Бард, 2004 . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Masterclass / Morris West Цена : 9. 99 лв.

  

Сист. No: 17067

- 26 -

П/820(73)/Ф 91 

Фулам, Робърт

   Всичко, което трябва да знам, съм научил в детската градина / Робърт Фулам ; Прев. [от англ.] Магдалена Куцарова-Леви . - [София] : Прозорец, 1998 (София : Балкан прес) . - 159 с. ; 20 см . -  (Изкуството да живееш)

   Ориг. загл. All i really need to know i learned in kindergarten / Robert Fulghum. - Офс. изд. - 2 520 тир.

   ISBN 954-8079-90-9 

  

Сист. No: 17065

- 27 -

П/820(73)/Ш 95 

Шрийв, Анита

   Жената на пилота / Анита Шрийв ; Прев. Корнелия Стефанова Великова-Дарева . - София : Кръгозор, 2002 (В. Търново : Абагар АД) . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Pilot's Wife / Anita Shreve. - Офс. изд. - 250 тир. - Прев. известна като Корнелия Дарева.

   ISBN 954-771-020-6 : 7. 50 лв.

  

Сист. No: 17121

- 28 -

ЧЕ/820/899=20/N 54 

Newsome, J. M.

   Dragon's eggs / J. M. Newsome . - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2010 . - 96 p. ; 20 cm . -  (Cambridge English Readers / Ser. Ed. Philip Prowse ; Level 5)

   

   ISBN 978-0-521-13264-0 

  

Сист. No: 17079

- 29 -

ЧЕ/820/899=20/C 25 

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville), 1881-1975

   Carry on, Jeeves / P. G. Wodehouse . - [London] : Arrow books, 2008 . - 273, 10 p. ; 20 cm . -  (Jeeves and Wooster Collection)

   Съдържа и P. G. Wodehouse in Arrow books.

   ISBN 978-0-09-951369-8 

  

Сист. No: 17081

Романтична проза

- 30 -

П/820(73)/К 25 

Канфийлд, Сандра

   Изкушението : [Роман] / Сандра Канфийлд ; Прев. [от англ.] Иглика Стойнешка . - Варна : Компас, 1997 . - 352 с. ; 20 см . -  (Избрани женски романи)

   Ориг. загл. The Loving / Sandra Canfield. - Офс. изд. - 2 500 тир.

   ISBN 954-704-039-5 

  

Сист. No: 17125

- 31 -

П/820(73)/Р 66 

Рич, Мередит

   Бижу : Роман / Мередит Рич ; Прев. от англ. Иглика Стойнешка . - Варна : Компас, 1997 (В. Търново : Абагар) . - 448 с. ; 20 см . -  (Избрани женски романи ; 2)

   Ориг. загл. Bijoux / Meredith Rich.

  

Сист. No: 17124

- 32 -

П/820/С 75 

Стейнфорт, Даяна

   Не се обръщай назад : Роман / Даяна Стейнфорт ; Прев. от англ. Антоанета Антонова Дончева-Стаматова . - В. Търново : Слово, 1999 (В. Търново : Абагар) . - 443 с. ; 20 см . -  (Световни автори)

   Ориг. загл. Don't look Back / Diana Stainforth.

   ISBN 954-439-544-Х 

  

Сист. No: 17128

- 33 -

П/820/У 43 

Уиър, Арабела

   Напред и нагоре : Роман / Арабела Уиър ; Прев. от англ. Надежда Розова . - Пловдив : Хермес, 2002 (Хасково : Полиграфюг) . - 320 с. ; 20 см . -  (Мегаселър ; № 85)

   Ориг. загл. Onwards and upwards / Arabella Weir.

   ISBN 954-459-930-4 

  

Сист. No: 17140

- 34 -

П/820(73)/Х 26 

Харви, Катрин

   Звезди : Роман / Катрин Харви ; Прев. [от англ.] Силвия Големанова . - [2. изд.] . - София : Ирис, 2000 . - 384 с. ; 20 см . -  ((Passione di Donna))

   Ориг. загл. Stars / Katheryn Harvey. - Офс. изд. - 1 000 тир. - Авт. известна като Кетрин Харви. - 1. изд. 1994

   ISBN 954-445-016-5 

  

Сист. No: 17133

- 35 -

П/820(71)/Ш 62

Шийлдс, Карол

   Небесни цветя : [Роман] / Карол Шийлдс ; Прев. [от англ.] Мария Дончева . - Варна : Компас, 1999 . - 206 с. ; 20 см . -  (Избрани романи)

   Ориг. загл. The box garden / Carol Shields . - На загл. с. погрешно означени като авт. Сандра Канфийлд и прев. Антония Дончева

   ISBN 954-701-088-3 : 3. 50 лв.

  

Сист. No: 17130

Криминални романи. Трилъри

- 36 -

П/820(73)/Б 78 

Браун, Джим

   24/7 / Джим Браун ; Прев. Борислав Пенчев . - София : Бард, 2002 ([Хасково : Полиграфюг]) . - 303 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Кор. загл. 24/7 twenty-four/seven. - Офс. изд. - 2 000 тир. - Ориг. загл. 24/7 / Jim Brown.

   ISBN 954-585-382-4 

  

Сист. No: 17061

- 37 -

П/820(73)/Б 93 

Бърдет, Джон

   Последните шест милиона секунди : [Роман] / Джон Бърдет ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 1998 . - 384 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра ; 55)

   Ориг. загл. The last six million seconds / John Burdett. - Офс. изд. - 2 100 тир. Цена : 4500 лв.

  

Сист. No: 17138

- 38 -

П/820(73)/В 20 

Ван Лустбадер, Ерик

   Експериментът : Роман / Ерик Ван Лустбадер ; Прев. от англ. Правда Игнатова . - София : Гарант-21, 2000 (София : Атика) . - 479 с. ; 20 см . -  (Колекция Гарант 21)

   Ориг. загл. Pale saint / Eric Van Lustbader. - Офс. изд.

   ISBN 954-754-005-Х 

  

Сист. No: 17134

- 39 -

П/820(73)/Г 50 

Гифорд, Томас

   Братството / Томас Гифорд ; Прев. Марин Загорчев . - София : Ера, 2004 . - 670 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Assassini / Thomas Gifford Цена : 9. 90 лв.

  

Сист. No: 17055

- 40 -

П/820(73)/Г 63 

Голдън, Андрю

   Операция "Световен ред" : Роман / Андрю Голдън ; Прев. Милена Кардалева . - София : Весела Люцканова, 2000 (София : Петекстон) . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. World Order / Andrew Goliszek. - Офс. изд.

   ISBN 954-8453-46-0 

  

Сист. No: 17131

- 41 -

П/850/Д 50 

Джена, Джузепе

   В името на Измаил / Джузепе Джена ; Прев. Ваньо Попов . - София : Бард, 2004 . - 493 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Nel nome di Ishmael / Giuseppe Genna

   ISBN 954-585-533-9 

  

Сист. No: 17054

- 42 -

П/820(73)/Д 97 

Дю Брул, Джак

   Проклятието на Пандора / Джак Дю Брул ; Прев. Юлия Чернева . - София : Бард, 2004 . - 429 с. : с к. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Pandora's curse / Jack Du Brul

   ISBN 954-585-525-8 

  

Сист. No: 17056

- 43 -

П/820(73)/Д 97 

Дю Брул, Джак

   Мината на цар Соломон / Джак Дю Брул ; Прев. Юлия Чернева . - София : Бард, 2004 . - 445 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The Medusa stone / Jack Du Brul.

   ISBN 954-585-503-7 

  

Сист. No: 17068

- 44 -

П/830/Е 99 

Ешбах, Андреас

   Видео Исус / Андреас Ешбах ; Прев. Марин Гинев . - София : Атика, 2006 . - 528 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Das Jesus Video / Andreas Eschbach

   ISBN 954-729-229-3 

  

Сист. No: 17072

- 45 -

П/820(73)/К 84 

Конъли, Майкъл

   Блондинка в бетона : Кримин. роман / Майкъл Конъли ; Прев. от англ. Рени Димитрова . - 2. изд . - София : Бард, 2001 (Хасково : Полиграфюг) . - 400 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The concrete blonde / Michael Connelly. - Офс. изд. - 1 000 тир. - 1. изд. 1995 на изд. Атика в сер. Ченге.

   ISBN 954-585-266-6 : 6. 99 лв.

  

Сист. No: 17142

- 46 -

П/820(73)/К 97 

Кътлър, Роналд

   Тайният ръкопис : Роман / Роналд Кътлър ; Прев. Асен Георгиев . - София : Бард, 2009 . - 304 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The Secret Scroll / Ronald Cutler. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-655-039-2 

  

Сист. No: 17076

- 47 -

П/820(73)/М 19 

Макдугъл, Бони

   Удар : Роман / Бони Макдугъл ; Прев. от англ. Емилия Любенова Масларова . - София : Коала, 2000 . - 368 с. ; 20 см . -  (К трилър)

   Ориг. загл. Angle of Impact / Bonnie MacDougal. - Офс. изд.

   ISBN 954-530-066-3 

  

Сист. No: 17132

- 48 -

П/820(73)/П 16

Палмър, Майкъл

   Необичайни симптоми : Роман / Майкъл Палмър . - София : Ера, 2001 . - 338 с. ; 20 см . -  (Ератрилър)

   

  

Сист. No: 17135

- 49 -

П/820(73)/П 86 

Престън, Дъглас и др.

   Огън от ада / Дъглас Престън, Линкълн Чайлд ; Прев. от англ. Тинко Трифонов . - София : Коала, 2006 . - 528 с. ; 20 см . -  (К Трилър)

   Ориг. загл. Brimstone / Douglas Preston, Lincoln Child

   ISBN 954-530-100-7 

  

Сист. No: 17071

- 50 -

П/820(73)/Р 69 

Робинсън, Джереми

   Ефектът на близнака / Джереми Робинсън ; Прев. Валентин Василев . - София : Бард, 2007 . - 302 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The didymus contingency / Jeremy Robinson

   ISBN 978-954-585-765-2 

  

Сист. No: 17053

- 51 -

П/820(73)/Р 82 

Ролинс, Джеймс

   Последният оракул : Роман / Джеймс Ролинс ; Прев. Милена Илиева . - София : Бард, 2008 (Хасково : Полиграфюг) . - 556 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The Last Oracle / James Rollins. - Джеймс Ролинс - псевд. на Джим Чайковски.

   ISBN 978-954-585-975-5 

  

Сист. No: 17075

- 52 -

П/820(73)/У 41 

Уинслоу, Дон

   Сатори / Дон Уинслоу ; Прев. от англ. Венцислав Божилов . - София : Бард, 2010 (Хасково : Полиграф юг) . - 445 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Satori / Don Winslow.

   ISBN 978-954-655-155-9 

  

Сист. No: 17077

- 53 -

П/820/Х 29 

Хартли, А. Дж.

   Маската на Атрей / А. Дж. Хартли ; Прев. Юлия Чернева . - София : Бард, 2006 . - 397 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The mask of Atreus / A. J. Hartley

   ISBN 954-585-746-3 

  

Сист. No: 17057

Фантастика и фентъзи

- 54 -

П/820(73)/Л 12 

Лавгроув, Джеймс

   Световна буря / Джеймс Лавгроув ; Прев. Милена Илиева . - София : Бард, 2006 . - 544 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Worldstorm / James Lovegrove. - Офс. изд.

  

Сист. No: 17101

Исторически романи

- 55 -

П/886.7/В 15 

Вазов, Иван Минчов

   Под игото / Иван Вазов . - [55. изд.] . - [София] : Ню медиа груп, 2005 . - 455 с. ; 21 см . -  (Колекция Вечни български книги ; 1)

   1. изд. 1894 изд. на книж. Т. Ф. Чипев

   ISBN 954-340-001-6 Подв.

  

Сист. No: 17073

- 56 -

П/820(73)/К 91 

Крос, Дона Уулфолк

   Папесата / Дона Уулфолк Крос ; Прев. Венцислав Божилов . - София : Бард, 2008 . - 528 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Pope Joan / Donna Woolfolk Cross

   ISBN 978-954-585-852-9 

  

Сист. No: 17058

Разкази и новели

Българска художествена литература

- 57 -

П/886.7/В 35 

Ведър, Йордан Иванов

   Афоризми, закачки, размисли / Йордан Ведър . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2518-5 : Без сведение за цена

  

Сист. No: 17097

- 58 -

П/886.7/И 44 

Измирлиев, Тома Димитров

   Верният Тома Неверний : Тома Измирлиев 1895-1935 /  Състав. Светла Тошева . - София : Гутенберг, 2005 . - 158 с., 12 л. : ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 954-9943-99-2 : Без сведение за цена

  

Сист. No: 17092

Българска поезия
Съвременна българска проза

- 59 -

П/886.7/Р 94 

Русев, Николай

   Почтеният гангстер и красавицата / Николай Русев . - Русе : [Изд. авт.], 2002 ([Русе : Дунав прес]) . - 96 с. ; 20 см

   Офс. изд. - 1 000 тир. Цена : 5 лв.

  

Сист. No: 17091

Разследваща журналистика

Детска художествена литература

- 60 -

Д2/820(73)-93/Д 97 

Дюи, Катлийн и др.

   Земетресението : [Роман за деца] / Катлийн Дюи, Карън Бейл ; Прев. [от англ.] Юлия Кенова . - София : Фют, 2000 ([София : Д. Благоев]) . - 126 с. ; 21 см . -  (Библиотека Оцеляване : За деца и юноши)

   Ориг. загл. Survival : Earthquake / Kathleen Duey, Karen A. Bale. - Офс. изд. - 2 500 тир.

   ISBN 954-625-203-4 

  

Сист. No: 17087

- 61 -

Д2/839-93/Л 27 

Лаурентин, принцеса холандска, 1966-

   Мистър Фини и загадката сред дърветата / Лаурентин ван Орание ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова ; [Ил.] Сиб Постхюма . - София : Сиела Норма, 2014 . - 39 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Без ориг. загл.

   ISBN 978-954-28-1510-5 

  

Сист. No: 17085

Детска отраслова литература

География - нови книги

История. Исторически науки

- 62 -

Гр/9/И 46 

Източни Родопи  : Свещена земя : Област Кърджали : [Каталог] / Даниела Коджаманова и др ; Авт.-състав. Младен Савов ; Прев. Валя Добрева, Ивелина Минчева ; Снимки Младен Савов, Лазар Лазаров . - Кърджали : Спектър М&Л, 2005 ([София] : Ивел Стил М) . - 88 с. : с цв. ил., сн. ; 23Х22 см

   Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 17098

- 63 -

П/93/99/П 84 

Праматарова, Мариана Ралчева, 1963-

   Градове, храмове, колоси / Мариана Праматарова ; Ред. Атанас Ралчев . - София : Новата цивилизация, 2011 ([София] : Вини 1837) . - 192 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Вместо предговор / Атанас Панчев: с. 5-8. - Пълното име на ред. е Атанас Ралчев Панчев ; ред. отбелязан на гърба на предзагл. с. - За автора: с. 190-191 ; Библиогр.: с. 189.

   ISBN 978-954-8365-40-6 

  

Сист. No: 17039

- 64 -

П/908/П 93 

Пулеков, Борис Лулчев

   Туристико-исторически водач за град Копривщица и околностите му със 101 илюстрации / Борис Лулчев Пулеков ; [Предг.] Цветан Минков ; Послесл. Пенка Алексиева . - [София] : Multiprint, 2006 . - 132 с. : с ил. , к. , факс. ; 21 см

   

   ISBN 954-362-003-2 : Без сведение за цена

  

Сист. No: 17093


 Индекс по АВТОРИ

Айслер-Мерц, Кристиане 2 
Александрова, Мариана 22 
Алексиева, Пенка 64 
Арнаудова, Валентина Наумова 17 
Асенова, Магдалена 12 
Бейл, Карън 60 
Бейл, Карън А. 60 
Биолчев, Боян Асенов 57 
Бланчард, Кенет 13 
Божилов, Венцислав 52 56 
Браун, Джим 36 
Бърдет, Джон 37 
Вазов, Иван 55 
Вазов, Иван Минчов 55 
Ван Лустбадер, Ерик 38 
Василев, Валентин 50 
Василева, Боряна Ангелова 23 
Ведър, Йордан 57 
Ведър, Йордан Иванов 57 
Великова-Дарева, Корнелия Стефанова 27 
Вонегът, Курт 19 
Вонегът, Кърт 19 
Гагаров, протоиерей Ангел Славеев 7 
Георгиев, Асен 46 
Герджикова, Мария 9 
Гинев, Марин 44 
Гифорд, Томас 39 
Голдън, Андрю 40 
Големанова, Силвия 34 
Данчева-Манолова, Анета 61 
Дарева, Корнелия Стефанова 27 
Делчев, Красимир 8 
Джена, Джузепе 41 
Джонсън, Спенсър 13 20 
Димитрова, Рени 45 
Димков, Петър 3 
Добрева, Валя 62 
Дончева, Мария 35 
Дончева, Мария Димитрова 35 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 32 
Душков, Атанас Гаврилов 64 
Дю Брул, Джак 42 43 
Дюи, Катлийн 60 
Ешбах, Андреас 44 
Загорчев, Марин 39 
Загорчев, Марин Иванов 39 
Златарски, Иван 37 
Златев, Константин 8 
Иванов, С. 7 
Иванова, Благовеста 15 
Игнатов, Рангел Георгиев 6 
Игнатова, Правда 38 
Измирлиев, Тома Димитров 58 
Илиева, Милена 51 54 
Инева, Виолета 9 
Канфийлд, Сандра 30 
Кардалева, Милена 40 
Кенова, Юлия 60 
Керемедчиева, Невяна 8 
Ковачева, Елена 4 
Коджаманова, Даниела 62 
Конъли, Майкъл 45 
Костадинова, Жени 6 
Крос, Дона Уулфолк 56 
Куцарова, Магдалена 26 
Куцарова-Леви, Магдалена 26 
Кушнер, Ефим 4 
Кътлър, Роналд 46 
Лавгроув, Джеймс 54 
Лазаров, Лазар 62 
Лаптев, Веселин 13 20 
Лаптев, Веселин Иванов 13 20 24 
Лаурентин, принцеса холандска 61 
Лимбов, Петър 25 
Макдугъл, Бони 47 
Масларова, Емилия Любенова 47 
Милкоева, Боряна Дачева 11 
Минков, Цветан 64 
Минчева, Ивелина 62 
Михайлова, Анна 9 
Михайлова, Анна Георгиева 9 
Модиняни, Звева Казати 21 
Муние, Мишел 8 
Николаев, Боян 19 
Орание, Лаурентин ван 61 
Палмър, Майкъл 48 
Панов, Александър Асенов 18 
Панова, Бистра 2 
Пенчев, Борислав 36 
Перес-Реверте, Артуро 22 23 
Плашокова, Светлана 22 
Попов, Ваньо 41 
Постхюма, Сиб 61 
Праматарова, Мариана 63 
Праматарова, Мариана Ралчева 63 
Престън, Дъглас 49 
Продев, Стефан Иванов 58 
Пузо, Марио 24 
Пулеков, Борис Лулчев 64 
Ралчев, Атанас 63 
Рич, Мередит 31 
Робинсън, Джереми 50 
Розова, Надежда 33 
Ролинс, Джеймс 51 
Русев, Николай 59 
Савов, Младен 62 
Сарайдарова-Първанова, Румяна Стефанова 21 
Симеонова, Ружа 15 
Симеонова, Ружа Андреева 15 
Спиридонова-Хорински, Нели 16 
Стейнфорт, Даяна 32 
Стойнешка, Иглика 30 31 
Тома Неверний 58 
Томова, Диана 2 
Тошева, Светла 58 
Трифонов, Тинко 49 
Трифонов, Тинко Илиев 49 
Уест, Морис 25 
Уинслоу, Дон 52 
Уиър, Арабела 33 
Фомич, Фома 58 
Фулам, Робърт 26 
Харви, Катрин 34 
Харви, Кетрин 34 
Хартли, А. Дж. 53 
Хоуп, Нилс Ван 5 
Чайлд, Линкълн 49 
Чернева, Юлия 42 43 53 
Чернева, Юлия Недкова 42 43 53 
Шадрин, Алексей 5 
Шадрин, Алексей Александрович 5 
Шийлдс, Карол 35 
Шрийв, Анита 27 
Щайнер, Рудолф 16 
Ялъмов, Тодор 4 
Johnson, Spencer 14 
Newsome, J. M. 28 
Wodehouse, P. G. 29 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Афоризми, закачки, размисли 57 
Бижу 31 
Блондинка в бетона 45 
Братството 39 
В името на Измаил 41 
Верният Тома Неверний 58 
Видео Исус 44 
Всичко, което трябва да знам, съм научил в детската градина 26 
Гледане на ръка 2 
Градове, храмове, колоси 63 
Експериментът 38 
Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри - залог за тяхното бъдеще 1 
Ефектът на близнака 50 
Жената на пилота 27 
Западноевропейска литература 17 
Звезди 34 
Земетресението 60 
Изкушението 30 
Източни Родопи 62 
Катарското богомилско християнство 8 
Кой ми взе сиренцето?! 13 
Майсторски клас 25 
Маската на Атрей 53 
Математика за ХI - ХII клас 11 
Механично пиано 19 
Мината на цар Соломон 43 
Мисията на Рихард Вагнер 16 
Мистър Фини и загадката сред дърветата 61 
Морската карта 22 
Напред и нагоре 33 
Наръчник на православния християнин 7 
Не се обръщай назад 32 
Небесни цветя 35 
Невидими белези 21 
Необичайни симптоми 48 
Огън от ада 49 
Операция "Световен ред" 40 
Папесата 56 
Петър Димков 12 
Под игото 55 
Подаръкът 20 
Портретът през Българското възраждане 15 
Последните шест милиона секунди 37 
Последният оракул 51 
Почтеният гангстер и красавицата 59 
Природен парк Рилски манастир 10 
Проклятието на Пандора 42 
Пророчествата на Ванга 6 
Регресивна терапия 5 
Сатори 52 
Световна буря 54 
Тайният ръкопис 46 
Теория на литературата 18 
Туристико-исторически водач за град Копривщица и околностите му със 101 илюстрации 64 
Удар 47 
Умират глупаците 24 
Учебно помагало по български език и литература за 4 клас на средните общообразователни училища 9 
Учителят - пророк на шестата раса 4 
Фламандският майстор 23 
Хигиена и лекуване на душата 3 
24/7 36 
Carry on, Jeeves 29 
Dragon's eggs 28 
Who moved my cheese? 14 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австралийска литература - романи 25 
Американска литература - проза 20 
Американска литература - разкази 26 
Американска литература - романи 19 24 27 30 31 34 36 37 38 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 
Английска литература - романи 28 29 32 33 53 
Библиотекари - квалификация - конференции 1 
Библиотеки - роля и значение - конференции 1 
Бизнес - психологични проблеми 13 14 
Богомилство - религиозни и философски аспекти 8 
Българска литература - исторически романи 55 
Българска литература - повести 59 
Българска литература - сборници 57 58 
Български език - учебници за основни училища 9 
Вагнер, Рихард 16 
Ванга 6 
Градове, български - история 64 
Детска литература - приказки 61 
Детска литература - романи 60 
Дънов, Петър - биографии 4 
Западноевропейска литература - учебници за средни училища 17 
Източни Родопи - археологически паметници - албуми 62 
Източни Родопи - общини - краезнание 62 
Източни Родопи - природно наследство - албуми 62 
Испанска литература - романи 22 23 
Италианска литература - романи 21 41 
Канадска литература - романи 35 
Катари (религия) 8 
Копривщица - история и краезнание 64 
Култура - история 63 
Лечители, народни, български 12 
Литература - теория - учебници 18 
Литература - учебници за средни училища 17 
Математика - учебници за средни училища 11 
Народна медицина - рецепти 3 
Национални паркове - България 10 
Немска литература - романи 44 
Парапсихология 3 
Поведение - в бизнеса 13 
Портретна живопис, българска - през Възраждането - изложби - каталози 15 
Православна християнска религия - наръчници 7 
Предсказания 6 
Прераждане - популярна литература 5 
Психотерапия - популярна литература 5 
Рила [планина] 10 
Рилски манастир - история 10 
Смърт - популярна литература 5 
Стопанска етика 13 14 
Управленски труд - психологични проблеми 13 14 
Успех - в бизнеса - популярна литература 14 
Успех в живота - езотерична литература 3 
Фотография, художествена, българска - през Възраждането - изложби - каталози 15 
Хиромантия - наръчници и ръководства 2 
Ясновидство 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 25 
албуми 10 
американска литература 19 20 24 26 27 30 31 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 
американска фантастика 54 
американски разкази 26 
английска литература 28 29 32 33 53 
археологически паметници 62 63 
афоризми 57 
ББИА 1 
библиотекари 1 
библиотеки 1 
библиотекознание 1 
библиотечно дело 1 
бизнес 13 
бизнес етика 13 14 
билкови рецепти 3 
билколечение 3 
богомили 8 
богомилство 8 
Българска библиотечна асоциация 1 
българска литература 55 57 58 59 
български исторически романи 55 
Вагнер 16 
Ванга 6 
градове в България 62 64 
девети клас 17 
детска американска литература 60 
детска холандска литература 61 
Египет 63 
езотерика 3 4 
езотерична литература 3 4 5 
екология 10 
живот след смъртта 3 
забавна проза 29 
загадки 46 51 
западноевропейска литература 17 
изобразително изкуство 15 
Източни Родопи 62 
испанска литература 22 23 
исторически романи 55 56 
италианска литература 21 41 
карма 3 
катари 8 
квалификация 1 
Класицизъм 17 
Копривщица 64 
краезнание 62 64 
културни паметници 62 
Кърджали 62 
лечители 12 
лидерство 13 14 
литература на английски език 29 
литературна критика 17 
литературна теория 17 18 
литературознание 17 
магия 3 
математика 11 
материали от конгреси и конференции 1 
медицински трилъри 48 
музика 16 
народна медицина 12 
немска литература 44 
немски композитори 16 
област Кърджали 62 
окултна литература 4 
опазване на околната среда 10 
парапсихология 3 6 
Петър Димков 12 
Петър Дънов 4 
пирамиди 63 
портрети 15 
православие 7 
православна вяра 7 
предсказания 6 
прераждане 3 5 
приказки 61 
приключенски романи 22 23 
природни паркове 10 
пророчества 6 
Просвещение 17 
разкази 26 
размисли 57 
религия 7 
Ренесанс 17 
Рилски манастир 10 
Рихард Вагнер 16 
Родопи 62 
Романтизъм 17 
романтична проза 27 30 31 32 33 34 35 
старини 62 63 
трилъри 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 
управление 13 14 
успех в бизнеса 14 
учебни помагала 9 
учебници за средни училища 11 18 
учебници по български език 9 
учебници по литература 9 
фантастика 54 
феномени 6 
фотография 15 
френски класицизъм 17 
хиромантия 2 
храмове 63 
християнска религия 7 
християнско учение 7 
християнство 7 
четвърти клас 9 
4 клас 9 
9 клас 17 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Балзак, Оноре дьо 17 
Бокачо, Джовани 17 
Вагнер, Рихард 16 
Ванга 6 
Данте Алигиери 17 
Димков, Петър Иванов 12 
Дънов, Петър 4 
Измирлиев, Тома Димитров 58 
Йоана, папеса 56 
Молиер, Жан Б. 17 
Петрарка, Франческо 17 
Сервантес, Мигел де 17 
Шекспир, Уилиам 17 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Родопи 62 
Родопски край 62